Sunday, 16 October 2011

Kürt Araştırmaları ve Öğrencileri Örgütü; KSSO


Hasan Uşak

KSSO (Kurdish Studies and Students Organization/Kürt Araştırmaları ve Öğrencileri Örgütü) 2005 yılında Londra’da kuruldu ve kendi alanında akademik çalışmalar yapan önemli bir kurumdur. Kürtler üzerine yapılan araştırmaları açığa çıkarmak ve kamuoyuna mal etmenin yanı sıra araştırmaları teşvik de ediyor. Britanya’daki Kürdistanlı öğrencilerinde bir buluşma merkezi durumunda olan KSSO ve çalışmalarını kurucularından ve çalışmalarına aktif katılan Dr. Janroj Keleş ile konuştuk. Keleş amaçları ve çalışmaları hakkında açıklayıcı bilgiler verdi ve hiçbir siyasi partiye yakın olmadıklarını ve kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.


— KSSO ne zaman ve ne amaçla kuruldu?

KSSO (Kürt Araştırmaları ve Öğrencileri Örgütü) 2005 yılında Kürt akademisyenler ve öğrenciler tarafından kuruldu. Örgütümüz, Kürtler üzerine araştırmaları teşvik etmek, desteklemek ve Britanya’da eğitim gören Kürt öğrencilerine danışmanlık yapmak amacıyla kuruldu. Kürt öğrencileri bir çatı altında toplayıp, sosyal, politik ve kültürel hayata kendi kimlikleri ile katılmalarını ve diğer kültürlerle iletişim halinde olmayı amaçladık.

— KSSO’yu diğer dernek ve kurumlardan ayıran özellikler nelerdir?

KSSO, Kürt akademisyen ve öğrencilerinin çatı örgütü durumundadır ve hiçbir siyasal parti ile organik bağı bulunmamaktadır. KSSO, Kürt ya da İngiliz siyasi partilerine eşit mesafede duruyor. Bu işlevinden dolayı KSSO, Kürdistan’ın farklı parçalarından gelip Britanya’da okuyan veya akademik çalışma yapanların birlikte çalıştığı, düşüncelerini özgürce açıkladığı bir platformdur. 15 kişilik üye sayısı ile kurulan örgütün şimdi 2 500 üyesi bulunmaktadır. Kuruluşundan bu yana geçen 6 yıllık sürede 77 etkinlik düzenledi, birçok seminer yaptı ve araştırmaları teşvik etti. Kürt kültürünün tanıtılması, Kürtlerin karşılaştıkları ırkçı, ayrımcı politikalara karşı düzenledikleri etkinliklerle adından söz ettirdi.  

— Hangi konularda seminerler düzenlediniz?

KSSO, Dünya’da Kürtler üzerine düzenli olarak seminerler düzenleyen tek kurumdur. Arkadaşlarımın da desteğiyle her ay bir ya da iki seminer düzenliyoruz. Seminerlerimize farklı ülkelerde Kürtler üzerine araştırmalar yapan akademisyenler katılıyor. Kürtlerin kendi ülkelerinde karşılaştıkları ayrımcı politikalar, politik ve kültürel hayata katılmaları, Kürt dili, medyası, edebiyatı, Kürdistan’daki sosyal yapı, politika, şehirleşmede yaşanan değişimler, kadınların karşılaştığı sorunlar, diaspora da sorunlar ve Kürtlerin ulus üstü ekonomik, politik ve kültürel faaliyetlerini konu ediyoruz.

— Seminerler için kimleri konuk ettiniz?

Seminerlerimize çok sayıda kişiyi konuk ettik. Bunlardan bazılarının adını vermek gerekirse;

İrlanda’dan Dr Sardar Aziz, Venezüella’dan Carol Prunhuber, Kanada’dan Dr. Amir Hassanpour ( Toronto üniversitesinde profesör), Dr. Jaffer Sheyholislami (Carleton University) Hassan Ghazi ( Araştırmacı ve TV program yapımcısı), Almanya’dan Recep Maraşlı,   Dr. Hashem Ahmadzadeh ( Kurt Araştırmaları Merkezi Başkanı, Exeter Üniversitesi),  Dr Konrad Hirschler  (School of Oriental and African Studies, University), Dr. Nelida Fuccaro (SOAS), Prof. Mary Davis (London Metropolitan University), Dr. Maja Cederberg ( Oxford Brookes University), Robert Lowe (Chatham House), Dr. Said Sharm (Iran ve Kurtler), Dr. Choman Hardi (Soykırım ve Kadınlar), Kamal Rauf (Hawlati gazetesi yazarı), Prof. Cynthia Cockburn (City University), Özgür Heval Çınar (University of Essex), Dr Nando Sigona (Oxford üniversitesi), Dr Alessio D’Angelo (Middlesex Universitesi), Dr Marianna Charountaki ve  Dr Mohammed Shareef (Amerika ve Kürt ilişkileri).

— Düzenlediğiniz seminerler ne kadar etki yarattı?

Düzenlediğimiz bir seminerde konuştuğu için Leyla Zana, Türkiye’de 15 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine öğretim görevlileri sendikası olan UCU ile birlikte Türk yargısının akademik özgürlüğün kısıtlanması nedeniyle bir karşı kampanya düzenledik. 120 bin üyeli UCU, Leyla Zana ile dayanışma çağrısı yaptı ve dönemin Dış İşleri Bakanı David Miliband’da bir mektup gönderdi.

KSSO tarafından düzenlenen seminerler, Kürtler hakkında yapılan akademik çalışmaları bir yandan akademisyenlerle öğrencilere taşırken bir yandan da genç akademisyenleri araştırmalara yönlendirdi. Bizim çalışmalarız sayesinde çok sayıda genç akademisyen mastır ve doktora tezlerini Kürtler üzerine yaptılar.

KSSO, akademisyenleri bir araya getirerek, görüş alış verişi ve tartışma ortamı yaratarak bir akademik platform oluşturdu.

KSSO, düzenlediği seminerlerle hem Kürdistan’ın farklı parçalarından gelen Kürtlere hem de Kürt olmayanlara, Kürdistan’ın farklı bölgelerinde yapılan araştırmaları götürerek bir diyalog ortamı yarattı.

KSSO, Kürtler üzerine çalışmalar yapan bir kurum olarak adını akademik çevrelere duyurdu. Birçok akademisyen bizimle iletişime geçip çalışmalarını paylaşmak istediler. Kürtler konusunda çalışmalar yapanlar daha fazla kaynak bulmak için bizimle irtibata geçiyorlar.

— Seminerler dışında çalışmalarınız oluyor mu?

Geçtiğimiz aylarda yapılan genel sayımda Britanya’da yaşayan ancak görünmez olan Kürt nüfusunu görünür kılmak için bir kampanya yürüttük. Bu kampanya da Kürtlerin, sayıma katılarak etnik yapılarını, dillerini ve dinsel inançlarını belirtmelerini istedik. Alevilerinde kimliklerini açıca belirtmeleri yönünde de aktif çalışmalar yürüttük. Birçok şehirde kampanya yürüttük, bilgilendirme çalışmaları yürüttük.

KSSO her yıl üniversitelerde Newroz etkinlikleri düzenliyor ve kapısı tüm yaratıcı düşünen, araştıran ve üreten insanlara açıktır.
No comments:

Post a Comment