Friday, 24 September 2010

Londra’da Kürt ve Türk Öğrenciler Başarısız


Hasan Uşak

Londra Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine Metropoliten Üniversitesi Eğitim Politikaları Enstitüsü tarafından Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin okula gittiği bölgelerde bir araştırma yapıldı. ‘Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk gençlerinin Londra’daki Eğitim Başarıları’ adıyla yapılan araştırma sonuçlarına göre; Hackney, Haringey, Enfield ve Islington’da KS2 (ortaokul ilk sınıf) ve KS4 (ortaokul son sınıf) sınıflarında eğitim alan öğrencilerin İngilizce, matematik ve fen bilimleri derslerinde başarı gösteremedikleri açığa çıktı.
Read More
İngiltere’nin başkenti Londra’da Tözün İssa, Kim Allen ve Alistair Ross isimli öğretim görevlileri tarafından uzun bir araştırmadan sonra hazırlanan raporun, bugüne kadar yapılmış en geniş araştırma niteliğinde olduğu belirtiliyor. Raporun hazırlanması için Kürtler ve Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Londra’nın Hackney, Haringey, Enfield ve Islington semtlerinde araştırmalar yapıldı. Araştırma raporu, öğrencilerin notları, aileler, öğretmenler ve öğrencilerle görüşmelerde çıkan sonuçlara göre hazırlandı. Araştırma, 11–19 yaşları arasındaki öğrencilerin 2002–2007 yılları arasındaki başarıları esas alınarak yapıldı. Bu amaçla, adı geçen dört semtteki okulların öğrencilerine ait bilgiler incelendi.

Genç kadınlar daha başarılıAraştırma raporuna göre, Enfield’de Kıbrıslı Türk öğrencilerin başarı oranı bölge ortalamasına daha yakın. Genç kadın öğrencilerin ise erkek öğrencilere nazaran daha başarılı olduğu görülüyor. Türk öğrencilerin başarı oranı ortalamanın altında iken, başarı oranında bir yükselme tespit edildi. Bu grupta da, genç kadın öğrenciler daha başarılı görülüyor. Enfield semtinde Kürt öğrencilerinin ise sadece 2004 yılından sonraki bilgileri mevcut. Araştırmaya göre Kürt öğrencilerdeki ilerleme daha yavaş bir tempoya sahip.

Araştırma grubunun üzerinde çalıştığı Londra’nın en çok dilli ve çok kültürlü semti olan Hackney’de ise, öğrenciler Türkçe ve Kürtçe konuşanlar olarak sınıflandırılıyor. Buna göre KS2 sınıfında okuyan öğrenciler belirgin olarak bölge ortalamasının altındalar. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin en düşük başarıyı gösterdiği dersler İngilizce ve matematik. KS4 sınıflarında okuyan öğrencilerin ise, KS2 sınıflarındaki öğrenciler gibi ortalamanın altında olduğu anlaşıldı.

Haringey’de bazen başarılılar çıkıyorKürt ve Türklerin yoğun yaşadıkları bir diğer semt olan Haringey’de ise durumun biraz daha farklı olduğu görülüyor. Rapora göre Kürt ve Türk öğrenciler bölge ortalamasının az altında olup, düzensiz de olsa zaman zaman başarı gösterdiler. Buradaki Kürt öğrencilerin başarı oranı biraz daha yüksek iken, semtte genç kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin performanslarında bir fark gözlemlenmedi. Rapora göre Islington’da Kürt ve Türk öğrenciler bölge ortalamasını yakalıyorlar; ancak Islington bölge olarak genel ortalamanın altında görülüyor.

Kürtçe’nin tanınmaması eğitim düzeyini etkiliyor Kürt ve Türk öğrencilerden bazıları yüksek düzeyde başarı gösterseler de, genel anlamda yaşadıkları bölgelerin ortalamalarının altında bir performans gösteriyorlar. Rapor buna neden olan faktörlere de yer veriyor. Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve incelemelerden sonra en belirgin zorluklar şöyle sıralanıyor: Rapor, dil konusunda yaşanan zorluğu birinci sırada ele alıyor. Raporda, ailelerin genelde evlerinde Türkçe konuştukları ve bunun öğrencilerin İngilizcelerinin gelişmesi önünde engel olduğu vurgulandı. İngilizce dilinin gramer yapısından kaynaklanan zorluklar, raporun dikkat çektiği bir diğer konu. Rapor, ayrıca Kürt dilinin resmen tanınmamış olmasından dolayı Kürt öğrenciler üzerinde dil haklarından yoksun olmak gibi bir sorun oluşturduğunun ve bunun eğitim düzeyini etkilediğinin altını çiziyor.

Anadil ve aile faktörüRapor, Londra’da doğmuş olan Kürt ve Türk öğrencilerin İngilizcelerinin zayıf olduğuna da işaret ediyor. Ayrıca öğrencilerin kendi anadillerini öğrenmeleri için gerekli imkana sahip olmadıkları, bunun akademik İngilizce öğrenme önünde engel teşkil ettiği tespitinde bulunuyor. Raporda, öğrencilerin başarısızlığının bir diğer önemli nedeni olarak, ailevi faktörlere işaret ediliyor. Birçok ailenin çocuklarına eğitimde yardımcı olamayacak durumda olduğunu belirten rapor, şu tespitte bulunuyor: “Eğitim düzeyi düşük olan ve dolayısıyla İngilizcesi zayıf olan aileler genellikle kırsal kökenlidirler. Ve bunların şehir yaşamına entegre olmada yaşadıkları sorunlar vardır. Eğitim düzeyi yüksek olan aileler öğrenciler üzerinde daha olumlu bir etkinin sahibi oluyorlar.“

No comments:

Post a Comment