Monday, 22 November 2010

ECCHR; “Terörist Listeleri Radikalce Gözden Geçirilmeli”


Hasan Uşak

ECCHR yayınladığı bir raporda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin terörist listesini yeniden gözden geçirmesini istedi. Terörist listesinin “terörizmle savaş” mantığından kaynaklı olarak 11 Eylül ikiz kulelere yapılan saldırılardan sonra Batı ülkelerinin yaygınca kullandığı ve bu listenin insan haklarını tehdit ettiği belirtildi. Raporda PKK bir başlık altında değerlendirildi.

Read more
ECCHR (European Centre for Constitutional and Human Rights, Anayasa ve İnsan Hakları İçin Avrupa Merkezi) 10 Aralık günü yayınladığı bir rapor ile terörist listelerinin insan haklarını tehdit ettiği ve listelerin mantığının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

“Kara listeye alınanlar; Hedeflenen yaptırımlar, önleyici güvenlik ve temel insan hakları” başlığında ele alınan rapor Birleşmiş Millerler raportörleri Gavin Sullian ve Ben Hayes tarafından hazırlandı. Terörizme karşı mücadele insan haklarının korunması konusunda uzman olan Professor Martin Scheinin’de raporun giriş yazısını yazdı.

120 sayfa kadar olan rapor altı ana başlık altında ele alındı. Birinci bölümde raporun tanıtımı yapıldı ve raporların görüşlerine yer verildi. İkinci bölüm “Terörizmin tanımı; BM ve AB Karalisteleri”. “Kara listeye almak ve insan hakları” üçüncü konu başlığı olarak ele alındı. Raporun “Listenin Değişimi” başlığı altında ele alınan 4. bölümünde PKK’nin terörist listeden çıkarılması için yaptığı başvuru ve mahkeme süreci izah edildi. DHKP-C ve Bask davası da aynı başlık altında yer aldı. Terörist listelerinin insan yaşamı üzerindeki etkisi ise beşinci bölümde “Terörist listelerinin Geniş Etkisi” başlığı altında ele alındı. Listelerde yapılması gereken reformlar raporun 6. bölümünde yer aldı ve rapor önerilerinde sunulduğu sonuç bölümü ile sonlandırılıyor.

Rapor AB merkezli terörist listelerini inceleme altına aldı.

Kafka İle Başlangıç

Rapor için Martin Scheinin tarafından yazılan önsözde Franz Kafka’dan yapılan alıntı adeta raporu özetliyor.
“Birilerine Josef K… hakkında yalan söylenmiş olmalı, o hiçbir yanlış yapmadığını biliyor ama bir sabah onu tutukladılar” İngilizceye “The Trial” (Der Process) olarak tercüme edilen Kafka’nın romanına yapılan göndermede terör listesinde yer alan birçok kişi ve örgütün hiçbir zaman bir yarılanma sürecinden geçmediklerine vurgu yapıldı.

“Terörist Listeleri Meşruiyet Sorunu ile Yüz yüzeler”

Terörist listelerinin 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra yaygınlaştığını belirten rapor; “Listelerin oluşturulmasındaki düşünce çok basit. BM ve EU gibi uluslararası kurumlar ya da Britanya gibi ülkeler kendilerine göre terörist olabilecek kişi veya kurumları terörist diye listelediler. Emin olamadıklarını da terör ile bağlantılıdır diye ayrı bir liste haline getirdiler. Aradan geçen 10 yıldan sonra bu listelerin insan haklarını ihlal ettiği görüldü ve bu listeler çok ciddi bir meşruiyet sorunu ile yüz yüzeler ve radikalce yeniden gözden geçirilmeliler” görüşüne yer verdi.   

“Terörizmle savaş” savaş kavramının çok tartışmalı olduğunun altını çizen rapor, paradoksal olarak birçok keyfi uygulamaların, işkencelerin, göz altıların ve yargısız insafların yaşandığı basına çok kez yansıdığını, sivil toplum örgütleri bu konularda çalışmalar yaptılar ve raporlar yayınladıklarını belirtti.


  PKK Davası

Raporda PKK “Listelerin değişimi” bölümü altında ele alınıyor. “Ret edilen temyiz; PKK davası” alt başlığı altında PKK’nın 1978 yılından bu yana Kürtlerin kendi kaderlerini tayın hakkı ve demokratik özerklik için Türk devletine karşı mücadele ettiği ve bu mücadelede amacına ulaşmak için silahlı ve siyasal mücadele yöntemlerini kullandığı belirtildi.

11 Eylül olayları sonrasında PKK’nin AB terörist örgütler listesine dahil edildiğinin belirtildiği raporda; “AB ilk kez 11 Eylül 2001 tarihinden sonra PKK’nin listeye alınmasını tartışmaya başladı ve 2002 yılında da listeye dahil edildi. Bu süreç sonrasında PKK 4 yıllık ateşkes yaptı ve bu süre de hiç bir silahlı eylemde bulunmadı. PKK kendini resmen feshetti ve KADEK şeklinde yeniden örgütlendi ve bu oluşum 2003 yılında Kongra-Gel olarak yeniden isimlendirildi” denildi.

Rapor 15 Şubat 2005 yılında KNK tarafından PKK’nin listeden çıkarılması için başvuru yapıldığı, başvurunun CFI tarafından ret edildiğini ve KNK’nin PKK’yi temsil etmediğine mahkemece karar verildiği bilgilerine yer verdi. 

Yargı süreci hakkında kapsamlı bilgilere yer veren raporda Avrupa Adalet Mahkemesinin (ECJ) 18 Ocak 2007 tarihinde PKK’nin eski yöneticileri biri tarafından yapılan itirazın geçerli kabul edileceğini KNK’nin itirazının geçersiz kabul edildiği belirterek mahkeme kararından alıntılar verdi.

ECCHR tarafından yayınlanan rapor PKK ile ilgili yargı sürecinin sonucu değiştirmediği 3 Nisan 2008 tarihinde 2002 yılında terörist örgütler listesine alınan PKK’nin listede kalmasına yeniden karar verildiği belirtildi.

No comments:

Post a Comment