Wednesday, 22 December 2010

Arjantin'de Halkin Özğurlugu İçin Çalışan Bir Kurum; Liber Pueblo Argantina


Hasan Uşak
Arjantin’de 1994 yılından bu yana faaliyet yürüten Liber Pueblo Argantina (Arjantin Halkının Özgürlüğü) adındaki sivil toplum örgütü etkili eylem biçimleri ile insan hakları savunuculuğu yapıyor. Bir hukukçu olan Paula Alejandra Quinteros örgütün kurucularından ve aktif çalışanlarından. Quınteros ile Arjantin’deki insan hakları mücadelesi ve Türkiye ile benzerliklerini konuştuk. Quinteros Mayo analarını ve yerli haklın direnişini anlattı.


Read more

— Kurumunuz ne tür çalışmalar yapıyor?

Ben Liber Pueblo (Halkın Özgürlüğü) çalışanlarındanım. Liber Pueblo 1994 yilinda insan haklarını savunmak amacıyla kuruldu. Hak ihlallerine karşı halkın savunmasını üstlenen bir örgüt. Ve başka örgütler ile birlikte “Anılarla karşılaşma, gerçek ve adalet” adi altında askeri diktatörlük zamanında ve daha sonra işkence ve kötü muamele gören insanlarını gün yüzüne çıkaran ve yardımcı olan bir kampanya yürütüyoruz. Bu kampanya ile geçmişte katliamlar, gözaltında kayıplar, faili meçhul gibi eylemlere karışmış olanları açığa çıkarıp mahkemeye vermektir.

Kurumumuzda avukatların yanı sıra birçok meslekten kişiler çalışmalarda bulunuyorlar. Polisin sivil kesimlere karşı uyguladığı anti demokratik uygulamalar ve insan hakları ihlallerine karşı eylemler yapıyoruz. İnsanların yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle yapmış oldukları yasa dışı aktivitelerde asıl suçlunun yasalara karşı gelenlerin olmadığı toplumun yoksul bırakılmasının asıl neden olduğuna inanıyoruz ve bu konumlarda olan insanların haklarını savunuyoruz. Mesela aç olduğu için hırsızlık yapan bir kişi bize göre haklarının savunulması gereken bir kişidir. Asıl sorun o kişiyi hırsızlığa zorlayan koşullardır.
Ülkemizde yaşayan çok sayıda yerli halk var ve onlarında yaşadıkları sorunlar bizim örgütümüzün çözmekle görevli olduğu sorunlardır. Yerlilerin ve diğer halkın özgür yaşam ve çalışma haklarının devlet güçleri tarafından ihlal edilmesi durumunda eylemlerde bulunuyoruz ve devlet şiddetine karşı sivil itiatsizlik ve sendikal mücadele yürütüyoruz. Şu anda ülkemizde sendika liderleri, sivil toplum kurumlarının aktivistlerine karşı açılmış 5 bin kadar dava var.

— Peki, kurumunuz Mayo annelerine yönelik nasıl bir çalışma yaptı?
Plaza de Mayo anneleri bir süreden sonra farklı bir sürecin içine girdiler ve kendi içlerinde farklı gruplar şeklinde faaliyet yürütmeye başladılar. Şimdi bir çizgi doğrultusunda yürüyen bir örgüt değildir onun yerine birden çok ve farklı gruplar var. Eskiden tüm örgütler diktatörlüğe karşı birleşik mücadele ediyorlardı. Ancak şimdi öyle değil. Onlardan ayrılan bir grupla bizim ilişkilerimiz var. Demokratikleşme sürecinde birçok grup ya farklılaştı ya da yok oldu ve bazı gruplar devlet politikasının uygulayıcıları haline geldiler.

— Arjantin’de demokrasi mücadele için neler yapılıyor ve ne tür örgütler bu faaliyetleri yürütüyorlar?

İnsan hakları mücadelesini veren çok sayıda örgüt var. Biz Liber Pueblo olarak 13 Aralık günü sivil toplum eylemlerindeki devlet şiddetine karşı bir eylem gerçekleştirdik. İnsan hakları savunucularına karşı açılan davaları protesto ettik. İşinden atılan bir kişinin yeniden işine dönmesi için bir eylem planı geliştirdik ve onu uyguluyoruz. İki yerli insanın topraklarını devlet işgal etmek istedi ve oraya bir bina kurmak istediler ancak bu kişiler yerlerini terk etmeyerek direndiler bizler de kurum olarak bu yerlilerin eylemine aktif destek verdik. Ancak Arjantin kanunlarında eğer devlet bir araziyi istiyorsa arazi sahipleri bunu vermek zorundadırlar. Bu iki yerli bu yasaya karşı direndi bizlerde destek verdik ancak bu kişiler devlet güçleri tarafından öldürüldüler.

— Arjantin’de yaşanan sorunlarla Türkiye’de yaşanan sorunlar arasında nasıl benzerlikler var?
1976–1983 yılları arasında ülkemizde kanlı bir diktatörlük hüküm sürdü. Bu süre içinde 30 bin kaybımız oldu. Bu günlerde demokratikleşme adı altında hala aynı şeyler farlı şekillerde yapılıyor. Arjantin’de masum insanları kaçırıp ve kaybedenlerin yargılanmasını engelleyen bir yasa var. Şu anda öldürülen iki kişinin katillerinin yargılanması için mücadele ediyoruz. Ancak Arjantinli halk bu tür eylemlere pek destek vermiyor.

— Arjantinliler Türkiye ve Kürtler hakkında ne kadar bilgi sahipler?

Aslında Kürt sorunu Arjantin’de çok bilinmiyor. Biz diktatörlüğün yarattığı sorunlarla uğraştığımız için dünyanın diğer yerlerindeki özgürlük hareketleri ile ilgili fazla bilgimiz yok. Biz kurum olarak Kürt haklının verdiği özgürlük mücadelesini izlemeye çalışıyoruz ve çok önemli buluyoruz.
No comments:

Post a Comment